Центральный курсВалютная пара 22.01.2019  23.01.2019
USD/RUB 66.3898  66.4923  
EUR/RUB 75.4290  75.5373  
EUR/USD 1.136153  1.136031  
CNY/RUB 9.758800  9.754400  
KZT/RUB 17.5203  17.5626  
UAH/RUB 23.7412  23.8421  
GLD/RUB 2729.6973  2740.3111  
SLV/RUB 32.3000  32.6500  
HKD/RUB 8.458700  8.481800  
GBP/RUB 85.4379  85.9832  
BYN/RUB 30.8811  30.9400  
CHF/RUB 66.6491  66.7289  
TRY/RUB 12.490000  12.510000  
GBP/USD 1.286913  1.293130  
USD/CHF 0.996109  0.996454  
USD/CNY 6.803070  6.816647  
USD/KZT 378.930726  378.601688  
USD/TRY 5.315436  5.315132  
JPY/RUB 60.6136  60.8517  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 66.4923
EUR/RUB 75.5373
EUR/USD 1.136031
CNY/RUB 9.754400
KZT/RUB 17.5626
UAH/RUB 23.8421
GLD/RUB 2740.3111
SLV/RUB 32.6500
HKD/RUB 8.481800
GBP/RUB 85.9832
BYN/RUB 30.9400
CHF/RUB 66.7289
TRY/RUB 12.510000
GBP/USD 1.293130
USD/CHF 0.996454
USD/CNY 6.816647
USD/KZT 378.601688
USD/TRY 5.315132
JPY/RUB 60.8517