Центральный курсВалютная пара 21.03.2019  22.03.2019
USD/RUB 64.3079  63.8120  
EUR/RUB 73.0108  72.4762  
EUR/USD 1.135332  1.135777  
CNY/RUB 9.603500  9.514800  
KZT/RUB 17.0000  16.8750  
UAH/RUB 23.6522  23.3864  
GLD/RUB 2689.3309  2687.2667  
SLV/RUB 31.2500  31.5184  
HKD/RUB 8.192500  8.127600  
GBP/RUB 84.8375  83.3672  
BYN/RUB 30.5535  30.4197  
CHF/RUB 64.4583  64.2569  
TRY/RUB 11.758900  11.659800  
GBP/USD 1.319239  1.306450  
USD/CHF 0.997667  0.993076  
USD/CNY 6.696298  6.706604  
USD/KZT 378.281765  378.145185  
USD/TRY 5.468870  5.472821  
JPY/RUB 57.7150  57.5400  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 63.8120
EUR/RUB 72.4762
EUR/USD 1.135777
CNY/RUB 9.514800
KZT/RUB 16.8750
UAH/RUB 23.3864
GLD/RUB 2687.2667
SLV/RUB 31.5184
HKD/RUB 8.127600
GBP/RUB 83.3672
BYN/RUB 30.4197
CHF/RUB 64.2569
TRY/RUB 11.659800
GBP/USD 1.306450
USD/CHF 0.993076
USD/CNY 6.706604
USD/KZT 378.145185
USD/TRY 5.472821
JPY/RUB 57.5400